Kunstner-sammenslutningen Gribskovmalerne

Gribskovmalerne er en af Danmarks ældste stadigt fungerende kunstnersammenslutninger

Gribskovmalernes formål er at fremme og frugtbargøre medlemmernes viden om kunst og kunsthåndværk. Dette sker bl.a. ved jævnlig afholdelse af sammenkomster og udstillinger. Der er tradition for mindst to fællesudstillinger om året. En om foråret på forskellige udstillingsteder og en om efteråret i Helsinge Kulturhus. Derudover udstiller sammenslutningens kunstnere enkeltvis og i mindre grupper.

Sammenslutningen tegnes af bestyrelse og formand.

Formand er Lea Peters,

tlf. 40776767  gribskovmalerne@gmail.com

Bag om Gribskovmalerne

I gennem tiderne har der været mange gode malere knyttet til Gribskovmalerne, bl.a. akvarelmaleren Grete Fristrup, eventyrmaleren Åge Clemmesen, som har sat et stort fingeraftryk på foreningen og Kurt Trampedach, der tidligt i sin karriere var medlem af Gribskovmalerne.

I dag tæller foreningen mange aktive malere, som holder udstillinger og dygtiggør sig gennem kunstterapi og forskellige malerkurser.

Gribskovmalernes logo

Logoet har sin egen historie. Motivet er en elg.  Kunstneren er Aage Clemmesen.

Uddrag af Gribskovmalernes historie  1952-2008

v/Jan List på grundlag af sammenslutningens arkivmateriale

Stiftende generalforsamling

Gribskovmalerne blev etableret ved en stiftende generalforsamling med 20 deltagere den 10. september 1952 på Hotel Leidersdorff i Hillerød. Bestyrelsen kom til at bestå af K.A. Koefoed Larsen (Formand), J. Pind, Halvor Nielsen, Rudolf Larsen og Lizzie Olsen. Kontingentet blev fastsat til 12 kr. årligt for aktive medlemmer og 10 kr. årligt for passive medlemmer. Det blev vedtaget at lave en udstillingskomite med 7 medlemmer hvoraf de 3 måtte tilhøre bestyrelsen. Medlemmerne var naturalister med bopæl i Nordsjælland.

Udviklingen

Fra starten opfattedes Gribskovmalerne som stilfærdige pæne mennesker. Efterhånden var der en del medlemmer der eksperimenterede ganske meget livligt.

Man begyndte også at optage malere, selvom de ikke var ”rigtige nordsjællændere”. Man behøvede heller ikke absolut at være maler, blot man var billedkunstner af en slags, f.eks. skulptør.

Gribskovmalerne fandt en styrke i at få dygtige og produktive nye medlemmer ind i foreningen.

At man opretholdt et vist ”stofskifte” i foreningen samtidig, med at der blev gennemført kurser, ekskursioner og billedevalueringer gav et gedigent arbejdsmiljø med billeder af overraskende friskhed og kvalitet.

Kritiker – Frederiksborg Amtsavis 25.september 1958

Det er ikke muligt at skelne mellem professionelle kunstnere og amatører. Det er kun muligt at skelne mellem god og dårlig kunst.

Det er uendelig ligegyldigt, om en maler er skomager, ingeniør eller hvad som helst som baggrund, ligesom det er ligegyldigt, om vedkommende er 20 år eller 70 år.

Gribskovmalerne har et ikke ringe islæt af dilettanteri. Det er betegnelsen for manglende talent ofte tilsat en kedelig forretningssans for fidusmaleri.

Foruden talent er udøvelse af kunst også et fag, hvor man skal kunne ”håndværket”.

Når man udstiller for offentligheden og ønsker at fremstå med kvalitet, gælder det, at man ikke i for høj grad forledes til at tage ting med, som er dilettantiske. Det er meget vanskeligt at trække en grænse mellem professionelle og amatører.

Det er derimod ikke vanskeligt for kyndige arrangører at skelne mellem god kunst og dilettanteri.

10 års jubilæum 1963

Gribskovmalerne ser det som deres opgave, at øge interessen for at skabe oplevelser man kan glæde sig over.

Området omfatter tegning, maling, musik eller det skrevne ord. Det ses som en modvægt til den passivitet, som radio og fjernsyn lægger op til.

Fælles for Gribskovmalerne er, at de søger at forstå kunstens udtryk. Samtidig søger de, at dygtiggøre sig i kunstens teknikker idet større beherskelse af disse er blandt forudsætningerne for at kunne skabe noget værdifuldt. Det sker blandt andet ved at invitere vidende kunstnere til foredrag og diskussioner.

25-års jubilæum 1977

Ved Gribskovmalernes 25-års jubilæumsudstilling var Kurt Trampedach gæsteudstiller. Det samme var malerne Poul Skov Sørensen, Claus Havemann, Lissie Olsen, og Kurt Gylvin. Alle store og kendte navne udi malerkunsten, der har trådt deres kunstneriske børnesko hos Gribskovmalerne.

Interessen for at udstille har været betydelig. 150 billeder var indsendt til bedømmelse. Mindre end halvdelen kunne godtages af censurkomiteen.

Mellem udstillerne er en halv snes nye. Der er dog ikke tale om nogen større fornyelse, men de falder ganske pænt ind i Gribskovmalernes traditionelle billede på godt og ondt.

Som helhed hæver jubilæumsudstillingen sig ikke kvalitetsmæssigt over de foregående 24.

40-års jubilæum 1992

Gribskovmalernes jubilæum fejredes med udstillinger i Espergærde(Biblioteket), Stenløse Rådhus, Galleri Bakken Vejby Strand og en efterårsudstilling i Helsinge til oktober.

Gribskovmalerne har 40 medlemmer, hvoraf nogle har formået at forvalte deres gedigne talenter til fremstilling af arbejder med overraskende friskhed og kvalitet.

Nye dygtige medlemmer sluses ind i foreningen og kurser, foredrag og kunstdiskussioner, ekskursioner og evalueringer sikrer en god udvikling.

50-års jubilæum 2002

Gribskovmalerne fejrede 50- års jubilæet med fernisering på jubilæumsudstillingen i Kulturhuset i Helsinge den 3. august 2002. Helsinges borgmester, der sammen med bl.a. Kurt Trampedach udstillede som Gribskovmaler i 1963, åbnede udstillingen.

Gribskovmalerne havde ved jubilæet 45 medlemmer hvoraf ca. 75% var aktive malere og 27 var repræsenteret på udstillingen.

De udstillede værker dækkede mange forskellige genrer ”med takter i det moderne, men med respekt for det klassiske”. Værkerne fremstod både i olie, akryl, akvarel og i collager og i keramik.

2003 – Gribskovmalerne flytter til Helsinge

I forbindelse med generalforsamlingen i tilknytning til efterårsudstillingen i Helsinge Kulturhus den 4. oktober traf Gribskovmalerne beslutning om at flytte foreningen fra Hillerød til Helsinge.

Her var Gribskovmalerne i forvejen solidt forankret idet Helsinge Kulturhus har været et fast udstillingssted for Gribskovmalernes værker gennem årene. Formanden Ragna List oplyste, at foreningen gennem et medlemskab af ”Kunstværkstederne på Møllestien” i Helsinge har fået mulighed for at holde de årlige foreningsmøder samt et mindre antal kunstneriske arrangementer i huset.

Efterårsudstillingen blev åbnet med en tale om kunstnerens inderste sjæl, sådan som den er kommet til udtryk fra hulemalerierne frem til i dag. At udtrykke sig i billedsprog er ikke noget man gør for andres skyld, men fordi det opstår som et behov inden i en selv sagde indlederen bl.a. 28 kunstnere var repræsenteret på udstillingen, der som den første udstilling i foreningens 51-årige historie samtidig blev vist på internettet.

Noter om Kurt Trampedach

April 1962 – Påskeudstilling på Handelsskolen(Gml. Statsskole)

Man har i år for første gang haft en fremmed censurkomite med kunstmaleren Harald Heiring i spidsen. Der præsenteres 50 oliearbejder, nogle akvareller og tegninger samt et par skulpturer.

Ny i år er bl.a. Kurt Trampedach Sørensen, Hillerød, med nogle spændende olieting og et par store kultegninger med religiøse motiver. Det peger mod godt nyt fremover.

Maj 1963 – Missionshotellet i Hillerød.

Ungdommen er repræsenteret ved de 2 Hillerød-malere Claus Lange og Kurt Trampedach Sørensen. For Kurt Trampedach Sørensens vedkommende lyser pessimismen ligefrem ud af hans mange portrætter.

I en række oliearbejder skildrer han det lidende menneske, bl.a. får vi Jesus på korset, omgivet af betrængte menneskemasser.

Den unge maler har i øvrigt fået anerkendelse udefra, idet han til ”den frie” i efteråret fik antaget to arbejder.

På udstillingen har han en enkelt skulptur med et drengehoved, og det lover godt for fremtiden, hvis det er den vej han vil følge.

Maj 1964 – Udstilling på Hillerød Bibliotek

De unge står stærkest hos Gribskovmalerne. Den 20 årige Kurt Trampedach der har udstillet tidligere hos Gribskovmalerne, har en afslappet ro over hans figurer. Han modellerer dem ind i kompositionen med mørke, for det meste blålige farver.

Det er et stort plus for ham, at han ikke arbejder med større virkninger, end han kan forsvare.

Maj 1965 – Hillerød Bibliotek

De gammelkendte malere svigter ikke, men der er også nye, der gør sig smukt gældende.

Der savnes dog Kurt Trampedach, der satte præg på udstillingen i 1964. Han er vokset ud af kredsen og ind i akademiet.

September 1967 – Hillerød Bibliotek

Den 24 årige maler Kurt Trampedach udstiller i september. Han er født i Hillerød og nyuddannet fra Kunstakademiet. Han har udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsudstilling og Grønningen.

Han har solgt værker til Statens Museum for Kunst, Carlsberg Fonden, Statens Kunstfond og Kobberstikssamlingen.

April 1970 – Hillerød Bibliotek

Formanden for Gribskovmalerne Georg Hansen fortæller, at Gribskovmalerne har 70 medlemmer.

Vi har i år haft Kurt Trampedach, som en af dommerne ved udtagelsen af billeder. Det var for at få en yngre maler med, der kan bedømme de mere moderne malerier.

April 1972 – Hillerød Bibliotek

21 malere deltager med 62 billeder der er censurerede ud af 170 indsendte billeder.

Censurkomiteen bestod af malerne Victor Brockdorf, Kurt Trampedach og Lars Åkirke.

Maj 1973 –   Hillerød Bibliotek

Gribskovmalerne der har ca. 50 medlemmer fra store dele af Nordsjælland holder for 22. gang sin udstilling på Hillerød Bibliotek.

Årets censorer er Kurt Trampedach, Victor Brockdorf og Niels Nielsen.

April 1974 –  Hillerød Bibliotek

Udstillingen hos Gribskovmalerne er i år strammet op, det har ført til en god kvalitet.

54 malerier slap igennem den strenge censur, der blev foretaget af Kurt Trampedach, Vibeke Ahlefeldt, Lars Åkirke, Agnes Boertmann og Niels Nielsen.

April 1977 – Hillerød Bibliotek

Kurt Trampedach var gæsteudstiller ved Gribskovmalernes 25-års jubilæumsudstilling sammen med malerne Poul Skov Sørensen, Claus Havemann, Lissie Olsen, og Kurt Gylvin. Alle store og kendte navne der har trådt deres kunstneriske børnesko hos Gribskovmalerne.