Medlemsinfo

Nyhedsbreve – aktiviteter etc.

MEDLEMSLISTE

Praktiske ting for medlemmer: Rettelser til medlemsadresser m.m.
GOOGLE DOC – instruktion til let lavet gratis “hjemmeside”
Tilmeld dig vores gruppe på Facebook – med mulighed for debat, præsentation og almindelig kontakt

Åbent hus den 16. august 2017 kl. 14.00 hos Peter Witt, Ellemosevej 1A  3200 Helsinge. 14 Gribskovmalere blev bespist og underholdt på fornemste vis. Stor tak til Peter.

15/05/ 2017 /jll
Ny hjemmeside

Bestyrelsen
Webmaster: Carsten Filberth er frem til efteråret forhindret i at varetage den påbegyndte opgave med at skabe en hjemmeside, hvor det er lettere for hvert medlem at administrere egne billeder og tekstoplysninger.
Karsten Duus har påtaget sig at gennemføre opgaven.

Hjemmesiden
Et oplæg fra Carsten og Jan af 290117 førte til et møde mellem Karsten Duus og Jan 300117 hvor en nærmere specifikation blev drøftet.
Resultatet fremgår af ”indtryk fra møde om WordPress hjemmesider mellem Karsten og Jan” af 310117.
Ovennævnte blev godkendt på bestyrelsesmødet den 080217.

Aktionsplan 150517
Den nye hjemmeside skabes ved at ”overtage” den nuværende hjemmeside og etablere den specificerede WordPress hjemmeside.
Det betyder, at der ikke vil være adgang til Gribskovmalernes hjemmeside medens den nye
Hjemmeside laves.
Den nye hjemmeside forventes at starte op primo juni 2017. Hvert medlem får et billede på hjemmesidens præsentationsside med kontaktoplysninger samt mulighed for et link til medlemmets egen præsentationsside.
Medlemmets egen præsentationsside kan f.eks. være en hjemmeside eller et andet dokument, der opfylder betingelserne for at kunne åbnes med linket på hjemmesiden.
Med denne løsning aflastes såvel kravene til en webmaster som kravene til det enkelte medlem, der fremover kun skal kommunikere med sig selv om redigering af data og billeder.

Vedtægter
Som en konsekvens af kravet i vores vedtægter om at udvise kunstnerisk aktivitet og deltage i skabelsen af et udviklende og kreativt miljø har vi i indeværende år haft både en afgang og en tilgang af medlemmer.
Et kreativt miljø indebærer udover deltagelse i udstillinger også ekskursioner, billedkritik og åbent hus arrangementer.

Vi har i foråret haft en ekskursion til Ordrupgaard. Kun 2 deltagere meldte sig.
Et af årets væsentligste arrangementer er Billedkritik. Her havde vi et fremragende arrangement med en dygtig maler, underviser og kritiker, der evaluerede 3 malerier fra hver deltager.
Det blev en hård, men nødvendig og livgivende oplevelse for hver deltager. Desværre var der kun 9 deltagere.

Vi opfordrede til at melde sig som vært ved et åbent hus arrangement i maj hvor Gribskovmalerne afholder omkostningerne til boller, kaffe og kage medens værten fortæller om sin kunst.
Disse sammenkomster er vigtige sociale begivenheder hvor kendskabet andre medlemmer øges og ideer udveksles.
Desværre meldte ingen sig som interesseret vært.
Der er en ny mulighed i august – brug den.

Konklusionen på ovenstående er at vi som medlemmer kan og skal gøre det bedre.

Jan List